2014/04/23

Vállalkozóvá válást elősegítő támogatás


Vállalkozóvá válást elősegítő támogatások elnyerése Budapesten

A Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ pályázatot
hirdet álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatásra.


A támogatás célja

Azon álláskeresők, illetve rehabilitációs járadékban vagy rehabilitációs
ellátásban részesülő személyek támogatása, akik önmaguk foglalkoztatását
egyéni vállalkozás keretében, vagy gazdasági társaság – a társaság
tevékenységében személyesen közreműködő – tagjaként, vagy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-a 18. pontjában
meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldják meg.

A vállalkozóvá válást elősegítő támogatás formái:

  • a)   legfeljebb 2 millió Ft összegig terjedő tőkejuttatás támogatása
    vissza nem térítendő formában;
  • b)   legfeljebb 6 hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb
    munkabér összegéig (101.500 Ft/hó) terjedő támogatás;
  • c)   a vállalkozói tevékenység megkezdéséhez szükséges
    szaktanácsadás költségei, legfeljebb 50.000 Ft értékben.

Az a) pontban meghatározott, tőkejuttatás támogatásra vonatkozó pályázatot
2014. április 01-jétől - 2014. november 30-ig postai úton lehet benyújtani
a Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központhoz
(1364 Budapest Pf. 244.).

A b) és c) pontban szereplő támogatásra vonatkozó kérelmet az
álláskeresőnek a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes kerületi
munkaügyi kirendeltségen kell benyújtani. A kérelmek benyújtására
2014. március 11-étől - 2014. november 30-igvan lehetőség.  
További információk
Forrás:http://www.notars.hu/


Nincsenek megjegyzések: