2013/09/22

2 millió Ft tőkejuttatás

Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ (továbbiakban: BFKHMK) pályázatot hirdet álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatásokra.

A pályázat célja
Azon álláskeresők, illetve rehabilitációs ellátásban részesülő személyek támogatása, akik önmaguk foglalkoztatását egyéni vállalkozás keretében, gazdasági társaság – a társaság tevékenységében személyesen közreműködő – tagjaként, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldják meg.

A vállalkozóvá válást elősegítő támogatás formái:
a) Legfeljebb 2.000.000 Ft-ig terjedő,
vissza nem térítendő tőkejuttatás.
b) Legfeljebb
6 hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő támogatás.
c) Vállalkozási tevékenység folytatásához és megkezdéséhez szükséges
tanácsadás költségei, legfeljebb 50.000 Ft értékben.
Az a), b) és c) pontban meghatározott támogatási formák – pályázati eljárás alapján – együttesen és külön-külön is nyújthatók.
Már működő gazdasági társasághoz való csatlakozás esetén a b) pontban meghatározott támogatási forma nem igényelhető.

További részletek: 
http://www.noicegek.hu/2013/09/palyazati-felhivasa-az-allaskeresok.html

Nincsenek megjegyzések: